Zonder enterprise architect geen goed besluit

Datum: donderdag 6 oktober 2016,
Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningbergerstraat 9, Utrecht
Tijdstip: Om 14.00 uur, het programma start om 14.15 uur en eindigt omstreeks 17.00 uur met een afsluitende borrel
Presentatie: Martin van den Berg, Enterprise Architect, practitioner and researcher

Op donderdag 6 oktober 2016 verzorgt Martin van den Berg een NAF Insight over zijn promotieonderzoek naar de rol van Enterprise Architectuur bij IT-besluitvorming.

Deelnemers aan deze NAF Insight worden meegenomen in de reis die Martin van den Berg heeft meegemaakt in zijn onderzoek naar hoe je als enterprise architect kunt bijdragen aan besluitvorming over complexe IT-vraagstukken. Je krijgt inzicht in wat besluitvorming is, welke theorieën er zijn over besluitvorming, welke verbanden er zijn tussen besluiten en wat een goed besluit is. Vanuit diverse invalshoeken van besluitvorming wordt ingegaan op wat de rol is die je als enterprise architect het beste kunt vervullen. Een van de zaken die zal blijken, is dat de context waarin je opereert als enterprise architect, in hoge mate bepalend is voor hoe je het beste kunt bijdragen aan betere besluiten.

Deze bijeenkomst heeft een interactief karakter. Je wordt in de gelegenheid gesteld om je uit te spreken over hoe jij bijdraagt aan betere besluiten. Daarnaast is er volop ruimte voor discussie aan de hand van hypotheses uit het onderzoek van Martin.

Martin van den Berg is sinds 2012 werkzaam als enterprise architect bij De Nederlandsche Bank. Daarnaast voert hij promotieonderzoek uit naar de rol van enterprise architectuur als management instrument aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Martin van den Berg is medegrondlegger van DYA®. Daarnaast is hij mede-auteur van boeken over Service Oriented Architecture, Cloud Computing, outsourcing en architectuurmethoden. Hij heeft diverse opleidingen op architectuurgebied verzorgd en tal van artikelen gepubliceerd. Hij maakt deel uit van de programmacommissie van het Landelijk Architectuur Congres en de jury van de Nederlandse Architectuurprijs. Voor zijn bijdrages aan de architectuurcommunity is hij in 2012 onderscheiden met de NAF-penning.
Martin van den Berg is afgestudeerd bedrijfseconoom en heeft een master op het gebied van transport en logistiek.

Aanmelden:
Aanmelden kan via info@naf.nl Graag vóór 30 september 2016, bij voorkeur eerder. Vermeld daarbij uw naam, organisatie en emailadres.

Alle deelnemers ontvangen op 30 september een bevestiging van deelname.
Leden van het NAF en van onze zusterorganisaties, IASA, Vna, en Ngi-NGN: hebben gratis toegang tot deze NAF Insight. Dit geldt ook voor studenten en medewerkers van de HU. Bent u lid van NAF of van een van genoemde zusterorganisaties of betrokken bij de HU, meldt dat dan even bij aanmelding.
Niet-leden betalen € 75,- p.p. excl. BTW. Bent u ZZP-er en geen lid, dan ontvangt u 50% korting op genoemde € 75,-.

Niet-leden ontvangen een factuur per post. Voor betalende deelnemers geldt: annuleren kan kosteloos t/m 30 september 2016. Bij annuleren na 30 september wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. U kunt uiteraard een vervanger sturen.

Graag tot ziens op 6 oktober in Utrecht.

Na aanmelding sturen wij u graag de NAF nieuwsbrief en uitnodigingen voor toekomstige NAF Insights toe. Indien u dit niet wenst kunt u dit bij inschrijving aangeven. Daarnaast kunt u zich ook via een link in de nieuwsbrief uitschrijven.