Ronde Tafel sessie Agile Enterprise Architectuur

DEZE SESSIE IS VERPLAATST NAAR MAANDAG 25 SEPTEMBER. EIND JUNI VOLGT EEN NIEUWE UITNODIGING!!


Datum: Maandag 25 september
Locatie: AC De Meern
Ontvangst: 12.30-20.00 uur

Er is de laatste jaren veel discussie over de toekomst van Enterprise Architectuur en de (Scaled-)Agile werkwijze (bijv. met Safe, Disciplined, LESS, etc.). Kerndiscussie is daarbij hoe lange termijn aspecten op een gecontroleerde wijze in Agile-aanpak verwerkt kunnen worden.

Veel successen bij de Agile-aanpak worden nu vergezeld met ‘ongelukjes’ bij grote complexe projecten, waarbij de lange termijn aspecten onderbelicht zijn.
Het NAF wil inzicht geven in:

1. Hoe kijkt de (enterprise-)architecten-community naar de ontwikkeling van (Scaled-)Agile en Enterprise Architectuur?
2. Waar liggen sterktes en zwaktes van de beide aanpakken?
3. Zijn er domeinen waar de ene aanpak de voorkeur boven de andere heeft?

Op basis van de enquête zal in deze Ronde Tafel sessie meer diepgang worden opgezocht.

Agenda:
12.30 broodjes
13.00 Opening door Frank Baldinger
13.10 Presentatie enquêteresultaten (Bas van Hengstum)
13.40 Presentatie 'Hoe kan Agile de EA helpen?' (Eric Onderdelinden)
14.00 Presentatie 'Hoe kan de EA in een Agile omgeving zijn toegevoegde waarde laten zien?' (Frank Baldinger)
14.10 Break-out sessies
15.10 Pauze
15.40 Plenaire presentatie van break-out sessies
17.00 Warm buffet
18.00 Verdere uitwerking in break-out sessies
20.00 Einde

Inschrijven:
Aanmelden kan met een mailtje naar info@naf.nl Graag vóór 11 september 2017 in verband met beperkte beschikbaarheid. Vermeld daarbij uw naam, organisatie en emailadres.
Alle deelnemers ontvangen medio september een bevestiging van deelname.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 50.

Leden van het NAF hebben gratis toegang tot deze NAF Ronde Tafel sessie.
Niet-leden die uiterlijk 31 mei de enquête hebben ingevuld hebben tevens gratis toegang.
Overige niet-leden betalen € 75,- p.p. excl. BTW. Bent u ZZP-er en geen lid, dan ontvangt u 50% korting op genoemde € 75,-.
Niet-leden ontvangen een factuur per post. Voor betalende deelnemers geldt: annuleren kan kosteloos t/m 11 september 2017. Bij annuleren daarna wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. U kunt uiteraard een vervanger sturen.