NAF Insight Adaptieve Architecturen: Begrijpen en Toepassen

De NAF werkgroepen Emergente Architecturen, Event Driven Architecture en Agile Architecting hebben deze NAF Insight samengesteld. Vanuit diverse invalshoeken is ingegaan op het gemeenschappelijke thema. Zowel de structuur en besturing van met deze architecturen kwamen aan de orde, waarbij de waardecreatie die nagestreefd wordt voorop stond.

Opening

Probleemstelling

De ontwikkeling van bedrijfsprocessen in organisatieoverstijgende ketens betekent dat we op een nieuwe manier naar de onderliggende architecturen moeten kijken en deze anders moeten structureren en besturen. Deze architecturen overstijgen de organisatiegrenzen, groeien in omvang en in ontwikkeltijd. Veel partijen zijn betrokken
en de besluitvorming kantelt van de bekende besloten hiërarchie van een organisatie naar een open netwerk van allianties! Legacy landschappen worden meegenomen naar de toekomst.
De centrale vraag is: Hoe geven we sturing en structuur aan dit soort architecturen zodat ze effectief zijn voor de business?

Keynote speaker is Etienne van Zuijlen, Program Manager Airport CDM. Onderwerp: ’Collaborative Decision Making (CDM) op Schiphol’. CDM beoogt om met behulp van het delen van informatie van de verschillende partijen die bij de operatie van een luchthaven betrokken zijn (Schiphol, luchtvaartmaatschappijen, de Luchtverkeersleiding
en het KNMI) de operatie op de luchthaven te verbeteren. Deze transparantere bedrijfsvoering van alle partijen stelt hen in staat om het vliegverkeer van Schiphol op een meer efficiënte manier af te handelen. De operationele en technologische complexiteit, samen met de grote tegengestelde belangen van het omvangrijke aantal betrokken partijen, maakten dit project tot een bijzondere uitdaging.

Programma
09.30 – 10.00 Inloop
10.00 – 10:05 Ontvangst (Charles Hendriks)
10:05 – 10:10 Welkom namens NAF
10:10 – 10:20 Introductiepresentatie: ‘Netcentric society – Baasjes en Vriendjes’, Frank Schalkwijk
10:25 – 10:45 Etienne van Zuijlen. Praktijkvoorbeeld uit de luchtvaartsector (http://www.schiphol-cdm.nl/nl/home)
10:50 – 11:00 Koffie
11:00 – 11:20 Werkgroeppresentatie 1, Agile Architecting, Frank Langeveld
11:20 – 11:30 Koffie
11:35 – 11:55 Werkgroeppresentatie 2, Event-driven architectuur, Charles Hendriks
12:00 – 12:20 Werkgroeppresentatie 3, Enterprise Architecturen, ontwerpen of laten ontstaan?, Frank Schalkwijk
12:30 – 12:50 Workshop inventarisatie vraagstukken
13:00 – 13:30 Verzorgde lunch
13:30 – 14:00 Bespreken vraagstukken
14:00 Sluiting

Datum: 9 juni 2011
Locatie: Schiphol
Aanmelden: VOL. Aanmelden is niet langer mogelijk