NAF Insight DEMO, 30 januari 2014

Deze NAF Insight vindt plaats
op: donderdag 30 januari 2014
om: 13.30 uur (ontvangst). Het programma start om 14.00 uur en eindigt omstreeks 17.00 uur
te: Autogrill (voorheen AC De Meern), Meerndijk 59, De Meern

Introductie
In de afgelopen jaren zijn steeds meer organisaties de grote praktische waarde gaan ontdekken van DEMO (Design & Engineering Methodology for Organisations) bij het oplossen van complexe problemen in hun bedrijfsvoering. Met DEMO worden bijvoorbeeld procesmodellen die in andere aanpakken (BPMN, ARIS/EPC, Archimate, enz.) ondoorgrondelijk blijven, op een eenvoudige wijze teruggebracht tot hun essentie, die wel het benodigde inzicht en overzicht biedt.

In deze NAF Insight maakt u kennis met de voornaamste theorie achter DEMO, namelijk de PSI-theorie (Performance in Social Interaction). Deze theorie zet mensen weer in het middelpunt van elke organisatie. In essentie berust de werking van een organisatie er op dat mensen, bekleed met de juiste bevoegdheid en verantwoordelijkheid, in onderlinge communicatie verplichtingen aangaan en nakomen over de creatie van concrete producten. Die producten vormen de diensten die aan de omgeving worden geleverd.

In een uitvoerige praktijkcasus-presentatie van de Koninklijke Marechaussee, leert u hoe DEMO is toegepast voor een combinatie van procesmodellering, kennismanagement en kennisborging, met een hoge betrokkenheid van de werkvloer gedurende het project.

Programma
1. Ontvangst en welkom
2. Uitleg van de PSI-theorie (Performance in Social Interaction)
3. KOWA (KMar Operationele Werkvloer Activiteiten): een toepassing van DEMO in de praktijk van de Koninklijke Marechaussee
5. Andere praktische toepassingen en resultaten
6. Afsluiting

Sprekers
Theo Severien is eigenaar van Doenrade Adviseurs BV en directeur aandeelhouder van Business Fundamentals. Vanuit Doenrade Adviseurs BV voert hij diensten uit die liggen op het vlak van organisatieverandering met de aandacht voor de mens in de organisatie. Vanuit Business Fundamentals legt hij met het vakkennisinformatiesysteem CONNEXIO (bij defensie KOWA genoemd) de essentie van de organisatie vast met toepassing van DEMO / PSI. Hij heeft de afgelopen 10 jaar in diverse organisaties zijn diensten geleverd, waarvan de afgelopen 6 jaar bij 11 politiedistricten en de KMar. Bij de KMar heeft hij met een groep interne medewerkers een kennisorganisatie ingericht op basis van de DEMO / PSI principes en heeft daar de rollen van kennisontwerper, vastlegger werkvloer activiteiten en sector Hoofd Kennis vervuld.

Edward van Dipten bekleedt de rang van luitenant-kolonel (overste) bij de Koninklijke Landmacht. Binnen Defensie is hij werkzaam als enterprise architect, en de bedenker van en verantwoordelijk voor de Integrale Defensie Architectuur (IDA): een integrale aanpak voor de enterprise architectuur binnen Defensie.
Naast het werken bij Defensie is hij verbonden aan de Hogeschool Novi als lector en docent Business Innovation & Enterprise Engineering, en is hij vicevoorzitter van het Enterprise Engineering institute (EEi): het DEMO-kenniscentrum.

Voor meer inhoudelijke informatie: Edward van Dipten 06 1844 1516

Aanmelden
Aanmelden kan met een mailtje naar info@naf.nl graag vóór 28 januari, bij voorkeur eerder. Vermeld daarbij uw naam, organisatie en emailadres. Leden van het NAF hebben gratis toegang tot deze NAF Insight.

Niet-leden betalen € 60,- p.p. excl. BTW. Zij ontvangen een factuur per post. Voor betalende deelnemers geldt: annuleren kan kosteloos t/m 28 januari 2014. Bij annuleren na 28 januari wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. U kunt uiteraard een vervanger sturen.

Alle deelnemers ontvangen vanaf 24 januari een bevestiging van deelname.

Presentaties

naf_insight_over_demo_30_januari_2014.pdfnaf_insight_over_demo_30_januari_2014.pdf (2,17 MB)

presentatie_psi_connexio_naf_insight_30_januari_2014.pdfpresentatie_psi_connexio_naf_insight_30_januari_2014.pdf (3,69 MB)