NAF Light Insight "Spelsimulaties en architectuur"

Op dinsdag 22 maart van 16:00 tot 20:30 uur organiseren we een NAF Light Insight "Spelsimulaties en architectuur".

Tijdens deze sessie voeren we een spelsimulatie uit. Het doel van deze simulatie is deze te gebruiken als vehicle om architectuur helder te maken en met de deelnemers gezamenlijk daar gezamenlijk (meer) betekenis aan te geven. Tijdens het spel zijn de deelnemers actief bezig met het uitvoeren van een werk in een attractiepark. Zij worden daarbij begeleid door ervaren spelcoaches.

Het spel is in een ver gevorderd stadium van ontwikkeling. Behalve dat de deelnemers kennis maken met deze manier van kennisoverdracht en kennisontwikkeling, vragen we ook feedback om het spel verder te verbeteren.

Locatie:
Simagine - Rembrandtlaan 7 - Bilthoven

Programma:
16:00 Ontvangst
16:15 Start van de spelsimulatie
16:30 Eerste ronde
17:30 Tweede ronde
18:30 Even een hapje eten
19:00 Derde ronde
20:00 Afsluiting en evaluatie
20:30 Einde

Er is plaats voor slechts 20 deelnemers. Bij een grote overtekening willen we het zeker nog een keer doen.

Voor meer informatie en aanmelden: Jan Campschroer.