‘Outsourcing zonder architecten is volstrekt onverantwoord’

Op 13 oktober organiseren het Platform Outsourcing Nederland en het Nederlands Architectuur Forum het seminar ‘Outsourcing zonder architecten is volstrekt onverantwoord’ .

Datum: donderdag 13 oktober 2011
Tijd: 14.30 – 20.00 uur
Locatie: Architectuurpark ‘Makeblijde’ in Houten: http://www.makeblijde.nl/
Voor wie: Architecten, sourcingmanagers, -adviseurs en advocaten

Architecten krijgen antwoord op de vraag: wat is / wordt mijn rol en taak bij outsourcing? Sourcingmanagers, sourcingadviseurs en advocaten krijgen antwoord op de vraag: welke soorten architecten met welke vaardigheden zijn minimaal nodig om te borgen dat outsourcing / offshoring een succes wordt?

Aanmelden kan via een mail aan secretariaat@platformoutsourcing.nl

Programma

14.30 uur Ontvangst

15.00 uur Opening door Eric Wesselman, voorzitter PON

15.10 uur Architecten bij outsourcing: een absolute must!,
Spreker: Daan Rijsenbrij (Rijsenbrij Digitecture)
De cruciale kwaliteitseis bij professioneel verantwoorde outsourcing is de inschakeling van de juiste architecten bij alle betrokken partijen (uitbesteder, provider en adviseur).

15.25 uur Architectuur van en in de samenwerking
Spreker: Jan Campschroer (Ordina)
Applicatieoutsourcing is een (verstands-)huwelijk. De samenwerking in dit huwelijk moet worden vormgegeven, gerealiseerd en bijgehouden, rekening houdend met een – vooralsnog niet gewenste – scheiding. Een ingewikkeld dynamisch construct met vele invalshoeken en vele belanghebbenden. Dé situatie waarin we aan de hand van voorbeelden laten zien hoe de denk-, schrijf- en werkwijze van architectuur toegevoegde waarde levert.

16.00 uur Aanbesteden zonder architectuur is vragen om problemen!
Spreker: Hanko van Giesen (IBM)
We kennen allemaal wel de request for proposals (RFP) waarbij de informatie gelimiteerd is tot lange lijsten van servers en infrastructuur componenten. Met name de samenhang tussen de componenten en de relatie naar de business ontbreekt in de meeste gevallen. Architectuur is daarom een belangrijke informatiebron voor zowel de outsourcingsleverancier en de aanbestedende partij om deze samenhang te begrijpen en het biedt een goede basis om de gevraagde dienstverlening zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoefte van de business.

16.35 uur Cloudsourcing onder Architectuur
Spreker: Martin van den Berg (Sogeti)
Cloud computing is een zeer aantrekkelijke, specifieke vorm van outsourcing. Geen moeilijk gedoe met contracten en lange aanbestedingstrajecten. Je koopt hard- en software als een service met een creditcard. Heel gemakkelijk. Geen architect bij nodig zou je denken. Maar lopen we dan niet het risico dat we de volgende generatie point solutions creëren? Deze presentatie belicht de juiste balans tussen empowerment en samenhang.
17.10 uur Pauze

17.40 uur Paneldiscussie n.a.v. vragen uit de zaal
o.l.v. Daan Rijsenbrij

panelleden:
- Hans Oortwijn (RDW)
- Marcel Blommestijn (Blinklane)
- André de Waal (KPMG)
- Ronald Visser (HP)

18.25 uur De noodzaak van architectuur voor uitbesteders
Spreker: Wouter Schmitz (ABN Amro)
ABN AMRO heeft haar vele ervaringen met uitbestedingstrajecten geanalyseerd. Deze analyse laat zien dat bij uitbesteding een aantal extra activiteiten in de startfase moeten worden uitgevoerd om te komen tot een succesvolle uitbesteding en problemen in de toekomst te voorkomen. Architectuur speelt daarin een cruciale rol.

19.00 uur Netwerkborrel en buffet

20.00 uur Einde bijeenkomst

Meer informatie: http://platformoutsourcing.nl/events/seminar-outsourcing-zonder
Aanmelden: via een mail aan secretariaat@platformoutsourcing.nl

Verslag

Voor een verslag van de bijeenkomst, zie http://platformoutsourcing.nl/profiles/blogs/outsourcing-zonder-architecten-is-inderdaad-niet-zo-verstandig