NAF-boeken

De onderstaande boeken kunnen met ledenkorting worden besteld via de on-line boekwinkel.

Beter

Beter met Architectuur - Een integrale aanpak van de informatievoorziening in de Zorgsector

De NAF-werkgroep Architectuur in het zorgdomein heeft het boek "Beter met Architectuur - Een integrale aanpak van de informatievoorziening in de Zorgsector" uitgebracht. Dit boek gaat over informatievoorziening in de zorg: het geheel van activiteiten dat ertoe dient een organisatie de informatie te verschaffen die nodig is voor besturen, het doen functioneren en het beheersen van de organisatie en de daarover af te leggen verantwoording. Eenvoudiger gezegd: over de manier waarop de juiste informatie op de juiste plaats beschikbaar is zodat de juiste zorg op de juiste wijze verleend kan worden. Omdat tegenwoordig informatie in de meeste gevallen wordt vastgelegd, verstuurd en verzonden door middel van technologie (met name com-putersystemen en netwerken) gaat dit boek ook over informatietechnologie (IT). Toch is dit geen boek voor technische mensen in de IT, maar juist gericht op de mensen die in hun dagelijkse werk van de informatievoorziening afhankelijk zijn en gericht op degenen die verantwoordelijk zijn voor het besturen van zorginstellingen en daarmee voor het besturen van de informatievoorziening in deze instellingen.

Te bestellen via: http://www.vanharen.net/beter_architectuur_dutch_version-p949.html

Omslag boek it governance klein

Focus op IT-bestuur

In 2008 is "Focus op IT-Bestuur" verschenen, geschreven door de werkgroep IT-Governance onder leiding van Daniël Smits.

Dit boek gaat over hoe IT bestuurd moet worden. IT-governance gaat over de inrichting van de besturing van onze IT, die is verweven met de business. Organisaties hebben hier vaak moeite mee. Dit was de aanleiding voor de werkgroep Governance van het Nederlands Architectuur Forum de directe aanleiding om gezamenlijk dit boek te schrijven. Het boek behandelt concepten en laat zien hoe verschillende organisaties omgaan met de IT-besturingsproblematiek in haar volle breedte.

Adviesprijs: € 37,50
NAF-leden-prijs: (30% korting) € 27,50

Competences

Competences of IT Architects

Het boek “Competences of IT Architects” is geschreven door Roel Wieringa, Pascal van Eck (beide Universiteit Twente), Claudia Steghuis (Capgemini) en Erik Proper (Capgemini en Radboud Universiteit Nijmegen).

Het boek is voortgekomen uit onderzoek naar competentieprofielen van een groot aantal NAF-leden, waaronder de leden van de voormalige NAF-werkgroep “professionalisering”, studenten van de Universiteit Twente, en de auteurs. In “Competences of IT Architects” worden competentieprofielen van het NGI, TOGAF, en een aantal IT dienstverleners en andere organisaties in een alomvattend raamwerk samen gebracht.

Adviesprijs: € 37,50.
NAF-leden-prijs: (50% korting) € 18,75.

Een geactualiseerde versie is ook als download beschikbaar:
Roel Wieringa, Pascal van Eck, Claudia Steghuis, Erik Proper, Competences of IT Architects, november 2009.

Brm

Uw bedrijf geregeld met Business Rule Management

De werkgroep Business Rules heeft bijgedragen aan het boek “Uw bedrijf geregeld met Business Rule Management”, geschreven door Silvie Spreeuwenberg, Leo Hermans, Matthijs van Roosmalen and Alcedo Coenen. Het boek is een inleiding in het fenomeen Business Rules Management (BRM) voor beslissers op CxO niveau. Het is bedoeld voor iedere manager die de regels van zijn bedrijf wil beheersen, die in staat wil zijn om toezichthouders snel van een antwoord te voorzien, en die het bedrijf veel wendbaarder wil maken.

Het onderwerp wordt zonder al te veel technisch jargon toegelicht en ontdaan van vaagheden die in de IT-literatuur rondom het thema BPM en BRM voorkomen.

Adviesprijs: € 40,–
NAF-leden-prijs: (30% korting) € 28,–

Xaf

Architecture: Building strategy into design

A new discipline, called Enterprise Engineering, is emerging. The mission of Enterprise Engineering is to combine (relevant parts from) the traditional organizational sciences and the information systems sciences, and to develop emerging theories and associated methodologies for the analysis, design, engineering, and implementation of future enterprises. Two fundamental notions have already proven to be indispensable for accomplishing this mission: Enterprise Ontology and Enterprise Architecture.

In this book from the xAF working group led by Jan Dietz, Enterprise Architecture is defined as the normative restriction of design freedom. Practically, it is a coherent and consistent set of principles that guide the design, engineering, and implementation of an enterprise. Any strategic initiative of an enterprise can only be made operational through transforming it into principles that guide the design, engineering, and implementation of the “new” enterprise. Only by applying this notion of Enterprise Architecture can consistency be achieved between high-level policies (mission, strategies) and operational business rules.

Adviesprijs: € 37,50.
NAF-leden-prijs: (50% korting) € 18,75.