Landelijk Architectuuronderzoek

Onder de paraplu van het NAF wordt er in 2016 / 2017 een groot landelijk architectuuronderzoek verricht in Nederland en Vlaanderen.

Onder leiding van Daan Rijsenbrij worden de volgende architectuurgebieden onderzocht:

  1. enterprise architectuur;
  2. business architectuur;
  3. informatie- en data-architectuur;
  4. solution architectuur (ook wel project architectuur) en pakketarchitectuur;
  5. applicatie architectuur;
  6. software architectuur;
  7. (technische) infrastructuur architectuur + de architectuur van IoT + integratie-architectuur;
  8. security architectuur (incl. regulation & compliance);
  9. werkruimte architectuur (de ‘anywhere werkruimte’).

Zodra er publicaties zijn van bovengenoemde deelgebieden, zullen deze hieronder worden geplaatst:

2. Business architectuur: Businessarchitectuur is niet meer weg te denken

Auteurs: Martin van den Berg, Coen de Bruijn en Harry Hendrickx

In de periode mei – oktober 2016 is onderzoek verricht naar de stand van zaken op het gebied van businessarchitectuur in Nederland en Vlaanderen. Dit onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoek dat onder de paraplu van het Nederlands Architectuur Forum (NAF) in 2016 en 2017 wordt verricht onder ruim 5.000 architecten in Nederland en Vlaanderen1. Het eerste deelonderzoek betrof businessarchitectuur. Onder ruim 700 businessarchitecten is een vragenlijst uitgezet die door 67 van hen is beantwoord.

De resultaten van het onderzoek werden teruggekoppeld aan zo’n 30 businessarchitecten tijdens een NAF Ronde Tafel. Tijdens deze Ronde Tafel gaven Niels Klinkenberg, Coen de Bruijn en Harry Hendrickx inleidingen op het gebied van businessarchitectuur. Niels als iemand die hoopt dat we nu eindelijk eens echt aan businessarchitectuur gaan doen, Coen vanuit zijn praktijk als “Manager Business Architecture” bij ABN AMRO en Harry als lead van een werkgroep binnen The Open Group die de O-BA standaard heeft ontwikkeld. O-BA staat voor Open Business Architecture.

Het volledige artikel vindt u bij de NAF documenten (naar beneden scrollen naar Diverse documenten).