Stellar - Een spelsimulatie over gegevens, informatie en architectuur

Het blijkt moeilijk te zijn om de essentie van architectuur goed over te dragen. Goede beschrijvingen en visualisaties helpen, maar ook die blijken vaak hun doel te missen. Daarom heeft de werkgroep “Games en Simulaties in Architectuur” de spelsimulatie Stellar ontwikkeld.

Stellar logo

Stellar gaat over gegevens, informatie en architectuur. Tenminste dat vindt de werkgroep. Of dat echt zo is hangt af van wat iemand onder architectuur verstaat- een nog steeds lopende discussie - en van de inbreng van de deelnemers.

Met Stellar willen we architecten een instrument in handen geven om mensen bewust te maken van informatieproblematiek die speelt binnen organisaties, reorganisaties, optimalisaties, insourcing en outsourcing. Deelnemers ervaren dat informatieprocessen niet alleen over IT gaan, maar ook over processen, organisatie en administraties. Bovendien maken de deelnemers -in het klein- kennis met architectuur: de vormen waarin samenwerking plaats zou kunnen vinden en de hindernissen om deze vervolgens werkend te krijgen.

Doelgroepen: Studenten, IT-ers, afdelingsmanagers, klankbordgroepen, enz.

Gebruik van Stellar

We doen nog onderzoek naar de bruikbaarheid van het spel. Daartoe wordt eerst een pilot gedaan met studenten. Ook wordt een train-the-trainer opleiding verzorgd. Zodra dat met succes is afgerond, wordt het spel beschikbaar gesteld aan de leden van het NAF.

Stellar v2015 FactsheetStellar v2015 Factsheet (276 kB)

Stellar presentatieStellar presentatie (1,23 MB)